คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จาก

บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย)

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบชุด PPE ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จำนวน 100 ชุด จากศ. ดร. ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับมอบ มาจาก บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) และมีคุณพูนพรรณ  ไชยกุล กรรมการ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนคุณสมนึก  ไชยกุล ประธานที่ปรึกษา บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ในการส่งมอบชุด PPE ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment