สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย แบบ NEW NORMAL ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี และนายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสรงน้ำพระ และเยี่ยมชมบรรยากาศ “งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย แบบ NEW NORMAL ประจำปี 2564” จัดโดยคณะกรรมการสโมสรฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการสโมสรฯ เข้าร่วมสรงน้ำพระและร่วมงาน ณ  บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมสงกรานต์ในหน่วยงาน/กลุ่มย่อย ในรูปแบบ แบบ NEW NORMAL และการประกวดภาพถ่าย “แต่งชุดไทยร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564” ชิงเงินรางวัลด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment