คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
จัดกิจกรรม Open House 2020 “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563”

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Open House 2020 “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563” ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนะนำการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น Workshop กิจกรรมฐานจำลองการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรม Dent MU Tour คลินิกการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ / Simulation lab / ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ และกิจกรรม Talk Show จากนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ มาเผยเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบเข้า และแนะนำการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment