คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล
ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และคว้ารางวัล จำนวน 2 รางวัลคือ

1. ประเภท Teamgood Practice Award 1 รางวัล จากผลงาน “การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้กรมบัญชีกลางอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน”

2. ประเภท Poster Presentration 1 รางวัล จากผลงาน “ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment