พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงานฯ นักศึกษา และประชาชน รอรับผู้แทนพระองค์

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี มอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์ เพื่อเชิญไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

จากนั้นผู้แทนพระองค์ ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวยประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชภัทร คงคชวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายกฤตเมธ จำเดิมวุฒิวัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกันยาวีร์ ยงสวัสดิ์

 

โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 100 ราย และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน พร้อมชมการแสดง ชุดฟ้อนจันทราพาฝัน

 

ต่อจากนั้น ผู้แทนพระองค์ตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมนิทรรศการทันตสุขภาพ ในหัวข้อ “ทันตกรรม New Normal” ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติตามมาตรการควมคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในรูปแบบทันตกรรม New Normal ตามแนวทางของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการทันตสุขภาพ ในหัวข้อ “ทันตกรรม Digital” เป็นการสาธิตและแสดงวิธีการทำงานของ เครื่องสแกนในช่องปาก (Intraoral scanner)

ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรม Digital เข้ามามีบทบาทในการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งจะช่วยให้การรักษามีความแม่นยำ รวดเร็ว และลดจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการรักษาได้ ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ ได้ร่วมกิจกรรมสอยดาวการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดให้บริการตรวจและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมสอยดาวการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment