คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
จัดกิจกรรม Open House 2020 “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563”
ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบ On Campus & Online

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Open House 2020 “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563” ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนะนำการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบ On Campus & Online โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น Workshop กิจกรรมฐานจำลองการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรม Dent MU Tour คลินิกการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ / Simulation lab / ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ และกิจกรรม Talk Show จากนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ มาเผยเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบเข้า และแนะนำการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท) นอกจากนี้ยังสามารถรับชม Live สด บรรยากาศภายในงาน และ Dent MU Tour ผ่านช่องทาง เพจ Facebook http://www.facebook.com/smodentmu อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment