คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี 2563 จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ โดยเปิดรับสมัครเด็กที่มีสุขภาพช่องปากและฟันดี สัญชาติไทย อายุระหว่าง 3-6 ปี เข้าร่วมประกวด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม และเพื่อเป็นการปลูกฝัง รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชน มีความสนใจเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 100 ราย ณ ห้องประชุม A2-A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จากนั้นผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยฟันสวย เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก ณ คลินิกกลาง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยในปีนี้มีผู้ชนะการประกวด ได้แก่

 

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐชภัทร คงคชวรรณ น้องชิชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.กฤตเมธ จำเดิมวุฒิวัฒน์ น้องเมฆ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.กันยาวีร์ ยงสวัสดิ์ น้องยาหยี

 

และจะเข้ารับประทานรางวัลในงานนิทรรศการเพื่อฟันที่คุณรัก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment