คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 62 ปี

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 62 ในโอกาสนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment