คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (พญาไท) และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) โดยเปิดรับผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรมในวันดังกล่าว นอกจากนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติตามแนวทางการควมคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ Covid-19 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้บริการทางทันตกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีเปิดการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (พญาไท) เปิดให้บริการทางทันตกรรม (ผู้ใหญ่ 630 ราย / เด็ก 100 ราย) และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) เปิดให้บริการทางทันตกรรม (ผู้ใหญ่ 240 ราย / เด็ก 40 ราย) กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment