คณะผู้บริหารชุดใหม่ และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ ศาลพระภูมิ และพระพุทธเทพทันตราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้สักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรกของคณะฯ ณ บริเวณโถงชั้น 7 และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment