สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และจัดบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” แก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” โดยมี ทพ.ลาภิศ ชื่นกลิ่น กรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภาและอนุกรรมการแก้ไขกฏหมาย ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่บัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment