คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่ง
จากผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ จากผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 และประสงค์จะมอบเงินรางวัลส่วนหนึ่ง ของเงินรางวัลดังกล่าว เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment