มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

 

เมื่อที่ 18 กันยายน 2563 คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุราชการและอายุงานในปีนี้ เข้าร่วมในพิธีรับมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment