คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
และแนะนำการจัดฟันแบบใส ในงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยภายในงานมีการออกบูธให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา-แนะนำ การโชว์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเวิร์กช็อป และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธให้บริการทางการแพทย์และให้คำปรึกษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment