คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
และร่วมแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2563

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก” โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รับมอบแทน นอกจากนี้คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารการศึกษา โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และร่วมแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

#แสดงความยินดี #ทันตฯมหิดล #ทันตะ #ทันตแพทย์ #dentalmahidol #dentmu #dentist #MUDENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment