คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ เข็มไชรากฟัน ยี่ห้อ MANI จำนวน 2,582 กล่อง และหน้ากากอนามัย ยี่ห้อ ZD จำนวน 1,980 กล่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี พิพัฒนติกานันท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment