คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบสวนหย่อม บริเวณพื้นที่รอบร้านคาเฟ่อเมซอน
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดภาวะโลกร้อนให้แก่คณะฯ

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ,
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และบุคลากรคณะ ร่วมรับมอบสวนหย่อมบริเวณพื้นที่รอบร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ (หน้าอาคารปฏิบัติการและวิจัย) มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อนให้แก่คณะฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณปุณณดา สิงห์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เทสท์ เมด จำกัด ผู้แทนส่งมอบสวนดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment