คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์
ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลปัว และโรงพยาบาลเวียงสา โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล” เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment