คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
“ทันตฯ มหิดล เรียนรู้สู้วิกฤต COVID-19”

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน “ทันตฯ มหิดล เรียนรู้สู้วิกฤต COVID-19” จากนั้น
ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมส่งบทความสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 50 คำ ในการแบ่งปันประสบการณ์ ความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 13,000 บาท พร้อมจับฉลากรางวัลพิเศษ 500 บาท จำนวน 99 รางวัล แก่ผู้เข้าร่วมส่งบทความ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment