การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment