ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทธนพูลทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด, ทันตแพทย์หญิง รัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment