คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรองเท้าบูทรีไซเคิลและถังขยะ โครงการ CSR “เก็บ เพื่อ กลาย”
(Circulife by M Wrap) จากบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรองเท้าบูทรีไซเคิลและถังขยะ โครงการ CSR “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife by M Wrap)จากบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคุณวิจิตรา นิลจรูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณฤทัยชนก จงเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

โดยโครงการ CSR “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife by M Wrap) ของบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกับโรงแรม และร้านอาหารกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดเก็บฟิล์มถนอมอาหารที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี จากโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งของที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น รองเท้าบูทรีไซเคิล เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment