ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบหน้ากาก N95 จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ในการให้บริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,440 ชิ้น จากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พ.อ.หญิงศศิวงศ์ วงศ์วัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการให้บริการทางทันตกรรมทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการนี้ผู้อำนวยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้มอบผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ให้กับผู้แทนจากสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment