คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ เครื่องผลิตโอโซนกำจัดเชื้อโรค
พร้อมหน้ากากความดันบวก จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน”
เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดาวน์โหลดแอป”หมอชนะ” ป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ,
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ Size L จำนวน 87 เครื่อง, เครื่องผลิตโอโซนกำจัดเชื้อโรค จำนวน 5 เครื่อง พร้อมหน้ากากความดันบวก AP-100 จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนความช่วยเหลือในการส่งอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดาวน์โหลดแอป”หมอชนะ”ป้องกันความเสี่ยง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” ให้เกียรติส่งมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ซึ่งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบความเสี่ยงของตนเองจากกิจกรรมและบุคคลที่ตนเองได้ใกล้ชิดในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดเด่นจากการนำ Bluetooth มาทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้ได้เคยใกล้ชิดผู้ป่วยหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อในวงที่แคบลงได้ รวมทั้งควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ใช้พกพาประจำตัว ซึ่งใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย สามารถแสดง QR Code เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ เปรียบเสมือน eHealth Passport หรือ COVID VISA และยังสามารถใช้ร่วมกับไทยชนะได้ โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment