เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบหน้ากาก surgical mask, ถุงมือทางการแพทย์, ชุด PPE, เครื่องอบฆ่าเชื้อ และ face shield จาก@facemask.thailand
เพื่อใช้ในงานทันตกรรม จาก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี องค์กรทำดี เป็นผู้รวบรวมของบริจาค
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment