ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะ
ที่ได้รับรางวัลในงานครบรอบ 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 


 

บุคลากรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562

 


รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562

 

 

“รศ.ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ”  ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

 


 

 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2562

 

 

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ  “รศ.ทพญ.แพรวพัชร  ปัจฉิมสวัสดิ์”

 

 


 

 

 

ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ     “นายประเวศ  พยุงหอม”

 

 


 

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี    “รศ.ดร.ทพ.พิศลย์  เสนาวงษ์”

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี  “อ.ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล”

 

 


 

ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี      “นายวิทยา  แหลมทอง”

 

 


 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฎิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี     “ทพญ.พันธิภา  ลาภปริสุทธิ”

 

 


 

 

 

แม่ดี – บุคลากรเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2562  นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณเมฆ

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment