คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก
ในงานครบรอบ 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment