กิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน พระราชวังแปรพระราชฐานในฤดูฝน ร.๕) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment