รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เทคโนโลยีควรรู้ ในยุค 5G (สำหรับทันตแพทย์)”

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีควรรู้ ในยุค 5G (สำหรับทันตแพทย์) ” โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment