สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานคืนสู่เหย้า YOTHINIAN NIGHT PARTY

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้า YOTHINIAN NIGHT PARTY เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ โดยภายในงานมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส การแสดงจากนักศึกษาทันตแพทย์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

 

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 4 ท่าน ได้แก่

1. ด้านบริการภาครัฐ ทพ.สุรจิตร คูสกุล

2. ด้านวิชาการ ศ. เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ทพ.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ

3. ด้านบริหารภาคเอกชน ทพญ.วิมล เอื้อวิไลจิต

4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์

 

โดยได้รับเกียรติจาก ทพญ.รัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล การเปิดตัวเพลงประจำคณะฯ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง คุณธนชัย อุชชิน (ป็อด Moderndog) พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลภายในงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment