การประชุมวิชาการ “Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices”

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices แก่ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชลธชา ห้านิรัติศัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment