คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์
ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ ที่ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสังขะ และโรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

โรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์

โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment