ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment