ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี
และคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี อีกทั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562  ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ในโอกาสนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และมอบผลิตภัณฑ์ M-Dent โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบ  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment