โครงการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว จัดบรรยาย

ในหัวข้อ “Renfert Wax-up Principle Module 3 : The principles of the histo-anatomic structure of teeth”

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โครงการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ร่วมกับ Drive Dental Incorporation Co., LTD จัดบรรยาย ในหัวข้อ “Renfert Wax-up Principle Module 3 : The principles of the histo-anatomic structure of teeth” โดยวิทยากร Szabolcs Hant ณ ห้อง B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment