คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” (ITE 2019)
ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Innovation Thailand Expo 2019” (ITE 2019) โดยมี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) มีการนำเสนอนวัตกรรม และรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจำหน่ายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธภายในงาน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment