คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสด้วยบรรยากาศสนุกสนาน โดยแบ่งเป็น รูปแบบที่ 1 กิจกรรมร่วมรับประทาน พร้อมฟังดนตรีสดจากชมรมดนตรีสากล ณ ห้องประชุม 302-303, ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และห้องประชุมสมพร เรืองผกา รูปแบบที่ 2 เป็นการท่องเที่ยวบริเวณถนนเจริญกรุง และชมความงดงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างสถานีสนามไชยและสถานีใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment