บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่าย

ของงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล”

 

นายชวาล ศิริมนาทร ช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2562 ของงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเก็บภาพความประทับใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขตส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment