คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

ในงานประชุมวิชาการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17

ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 The 17th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand “Emerging Trends in Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment