คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก the Ministry of Economy,

Trade and Industry of Japan, Medical Excellence Japan, Asia Dental Forum

และบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม จากประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก จาก the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI), Medical Excellence Japan (MEJ), Asia Dental Forum (ADF) และบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ ในความร่วมมือทางผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในอนาคตอันใกล้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment