คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี
ก้าวสู่ปีที่ 12 การก่อตั้งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และสักการะศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ขอขอบคุณ ภาพจาก Facebook : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment