พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี รองคณบดีจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองคณบดีจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment