คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง)

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอพยพไปยังจุดรวมพลสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment