เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication

โดย Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE.

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment