คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University;
Department of Stomatology ; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Chuang, Shu-Fen , Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University ; Director, Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan และ Assistant Professor Chen, Yung Chung, Section Chief, Prosthodontics, และ Huang, Chen Che, Administer เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเยี่ยมชมคณะ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment