คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี

“ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 50 ปี “ความดีคู่สายน้ำ ล่องเรือสำราญ ริเวอร์ไซด์” เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วย คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์ “ราตรี 50 ปี 50 ความดี” กล่าวเปิดงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดกิจกรรมการกุศลมากมาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส อีกทั้งยังมอบรายได้สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าที่เจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่เสียชีวิต

 

โดยภายในงาน มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยล่องเรือจากท่าเรือริเวอร์ไซด์ (เชิงสะพานซังฮี้) เพื่อชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ไปจนถึงสะพานพระราม 3 (เอเชียทีค) พร้อมรับประทานอาหารและฟังการบรรเลงดนตรีตลอดการล่องเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment