คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จัดบรรยายแนะแนวแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาร่วมบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุน และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment