บัณฑิตและนักศึกษา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บัณฑิตและนักศึกษาทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขไทย” จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้แก่ อ.ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล เข้ารับพระราชทาน “ใบประกาศเกียรติคุณทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น” และ นศ.ทพ.พัชรมณฑ์ ครามแสง ชั้นปีที่ 2 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ และ อาจารย์ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นความรู้สุขภาพช่องปากบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พร้อมให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment