คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี

กับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านใหม่

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร สภาคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment