วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลบ่อทอง

โรงพยาบาลบางละมุง

โรงพยาบาลหนองใหญ่

วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ราชบุรี

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลบางแพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment